Smarowanie

LE to kompleksowe rozwiązanie zapewniające niezawodność smarowania.

Będziemy ściśle współpracować z Tobą, aby poznać Twoje specyficzne potrzeby w zakresie sprzętu i smarowania, a następnie pomożemy Ci stworzyć skuteczny program niezawodności smarowania, który zapewni ochronę sprzętu i zwiększy zyski. Rozpoczynamy od oceny sprzętu na miejscu.

Przeszkolony, lokalny konsultant ds. Smarowania dostarczy szczegółowy raport zalecający środki smarne, metody aplikacji, ilości użytkowania oraz okresy między wymianami i smarowaniem. Oprócz najwyższej jakości smarów LE, Twój konsultant może zaoferować kilka innych produktów i usług opartych na najlepszych praktykach – dostępnych za pośrednictwem naszych partnerów w zakresie niezawodności smarowania, aby zapewnić skuteczność Twojego programu.

Produkty uzupełniające

Viper

Smarownica lin stalowych  zapewnia szybkie i skuteczne smarowanie lin o średnicy od 8 do 67 mm przy prędkości do 2033m na godzinę. Eliminuje powolne, pracochłonne zadanie ręcznego smarowania, jednocześnie osiągając dokładniejsze wyniki poprzez wtłaczanie wytrzymałego smaru pod wysokim ciśnieniem prosto do rdzenia liny stalowej. 

Smarownice jednopunktowe

Jednopunktowe smarownice są wytrzymałe, trwałe i łatwe w montażu, wysoce precyzyjne narzędzia do smarowania zapewniające zamknięty system, który chroni przed zanieczyszczeniami, dostarczające odpowiednią ilość smaru do zastosowania we właściwym czasie 24/7. Smarownice są odpowiednie do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, idealne do zastosowań wymagających precyzyjnego dozowania smaru,  poprawiają bezpieczeństwo oraz pasują do zastosowań w rozmaitych gałęziach przemysłu.

Smarownice ręczne

Smarowanie ręczne – pistolety bezbarwne są rozwiązaniem umożliwiającym operatorowi zobaczenie smaru przed wprowadzeniem go do aplikacji. W połączeniu z systemem identyfikacji i oznaczenia kolorami  znacznie zmniejszając liczbę błędów ludzkich.

Pochłaniacze wilgoci

Wykluczenie zanieczyszczeń zaczyna się od pochłaniaczy wilgoci.  Powstrzymują one wodę i cząstki stałe przed zanieczyszczeniem smaru. Taka ochrona przedłuży żywotność oleju i sprzętu, skróci przestoje i pozwoli zaoszczędzić.

 Analiza jakościowa

Dzięki konsekwentnemu, dokładnemu monitorowaniu stanu oleju program analizy pomoże w poprawie wyników finansowych dzięki mniejszej ilości środka smarnego do zakupu, mniejszej liczbie części do przechowywania w magazynie, mniejszej ilości zużytego smaru wymagającego utylizacji, mniejszej ilości pracy i przestojów.

Systemy znakowania

Dzięki oznaczonym kolorami informacyjnym znacznikom identyfikacyjnym i etykietom operatorzy będą mogli niezawodnie wykonywać swoją pracę za każdym razem bez przypadkowego wprowadzania błędów do systemu.

 Analiza niezawodności

Celem oceny niezawodności sprzętu jest ustalenie punktów smarowania i identyfikacja możliwości ulepszeń. Dzięki analizie niezawodności skrócą  się przestoje, zmniejszą ich koszty, zwiększą się zyski i morale pracowników oraz uzyskana zostanie maksymalna wydajność operacyjna.