Układy hydrauliczne

Jednym z najlepszych sposobów zapewnienia płynnej pracy układów hydraulicznych jest stosowanie odpowiedniego oleju hydraulicznego i utrzymywanie go w czystości i suchości.

Wysiłki w zakresie zapewnienia niezawodności smarowania, które obejmują dobór odpowiedniego płynu i wdrożenie właściwych najlepszych praktyk w zakresie niezawodności, ochronią powierzchnie metalowe przed zużyciem, prowadząc do wydłużenia czasu sprawności, obniżenia kosztów konserwacji oraz dłuższej żywotności smaru i sprzętu.

Systemy hydrauliczne stały się w ostatnich latach bardziej wyrafinowane, ponieważ prędkość i ciśnienie ogromnie wzrosły. Z powodu tych zmian, wskaźniki zużycia dramatycznie wzrosły, a właściwy dobór oleju hydraulicznego stał się znacznie ważniejszy.

Uwagi dotyczące wyboru oleju hydraulicznego:

Lepkość

  • Wybrany olej musi mieć odpowiednią lepkość i być w stanie utrzymać swoją lepkość przez cały okres użytkowania.
  • Na utrzymanie lepkości wpływa zdolność oleju do przeciwdziałania utlenianiu, odporności na pienienie, oddzielania się od wody i przeciwdziałania skutkom wahań temperatury.

Utlenianie

  • Szybkość utleniania rośnie wraz z temperaturą i wraz ze wzrostem zawartości procentowej zanieczyszczeń w systemie.
  • Odpowiednie inhibitory utleniania mogą pomóc przedłużyć żywotność oleju i zapobiec kosztownym wymianom.

Pianka

  • Piana obecna w płynie hydraulicznym jest zwykle objawem innego problemu; jednak może również powodować kilka problemów, w tym utlenianie, zmiany lepkości, kawitację i mikrodoprężenie, podwyższone temperatury, zmniejszoną wytrzymałość filmu, zwiększoną ściśliwość oleju i pokost.
  • Kontrolowanie piany ma zasadnicze znaczenie dla wydajności hydraulicznej; wybierz płyn, który nie pieni się podczas pracy.

Woda

  • Oleje hydrauliczne – inne niż płyny ognioodporne – powinny szybko odprowadzać wodę, aby można było ją usunąć. W przeciwnym razie emulgowanie doprowadzi do awarii sprzętu i utraty wydajności.

Rdza i korozja

  • Z odpowiednim pakietem dodatków, olej hydrauliczny zapewni długotrwałą ochronę przed rdzą i korozją.