Kompensatory

Czym są kompensatory?

Bamex Sp. z o.o. jest dostawcą elastycznych kompensacyjnych połączeń kanałów tłoczenia gazów, tj. kompensatorów tkaninowych. Oferujemy sprawdzone rozwiązania w zakresie tłoczenia czystego powietrza, spalin oraz gazów technicznych.

Każda oferta Bamexu jest przygotowana na podstawie dogłębnych analiz prowadzonych pod kątem technicznych warunków pracy, bezpieczeństwa, wytrzymałości (żywotności) oraz optymalizacji kosztów inwestycyjnych po stronie użytkownika ostatecznego. Wykonujemy wywiad techniczny oparty o dokumentację dostarczoną przez klienta, wywiad telefoniczny oraz, gdy jest to uzasadnione, wizyty w miejscu montażu. Dzięki tym staraniom, każde nowe zlecenie jest rozwiązaniem krojonym na miarę potrzeb klienta.

Korzyści zastosowania kompensatorów

  • Ograniczenie naprężeń w systemach rurowych i kanałowych
  • Kompensacja drgań mechanicznych i wstrząsów
  • Zniwelowanie niewspółosiowości na łączonych kanałach
  • Doskonała szczelność połączeń
  • Możliwość zamówienia kompensatora z pakietem izolacyjnym

Najczęściej występujące rodzaje połączeń:

Połączenie kołnierzowe prostokątne

Połączenia kołnierzowe prostokątne występują często w łączeniach wentylacyjnych oraz układach odprowadzania spalin. Szeroka rozpiętość rozmiarów umożliwia dopasowanie konstrukcji do przewidzianych warunków dynamicznych i przemieszczeń osiowych. Kompensatory mogą być dostarczane jako zamknięty obwód lub w formie otwartego pasa, który łączy się w miejscu montażu kompensatora.

Połączenie kołnierzowe okrągłe

Połączenia kołnierzowe okrągłe występują często w łączeniach czerpni powietrza oraz wydechów turbin i dalszych kanałach spalin. Kompensatory często wyposażone są w stalowe kierownice spalin oraz oddzielnie montowaną poduszką izolacyjną. Przy średnich temperaturach pracy kompensatora występuje możliwość instalacji wewnętrznej warstwy izolacyjnej. 

Połączenie płaskie

Połączenia płaskie występują często na małych średnicach rur i kanałów. Ze względu na niewielkie rozmiary oraz niskie ciśnienie pracy istnieje możliwość montażu elastycznego połączenia dwóch niezależnie pracujących rur lub kanałów z wykorzystaniem tkaninowego łącznika zabezpieczonego opaskami zaciskowymi.