Przekładnie otwarte

Duże otwarte koła zębate w młynach do mielenia i proszkowania stanowią poważne wyzwanie związane ze smarowaniem.

Wyzwania te wynikają z dużego obciążenia, silnych wstrząsów i ciągłego narażenia na trudne warunki środowiskowe, takie jak pył cementowy, wapienny, węglowy lub krzemionkowy.
Najlepsze praktyki dotyczące niezawodności smarowania dla otwartych przekładni obejmują wybór odpowiedniego smaru i właściwej metody aplikacji, aby sprostać tym wyzwaniom. Mądry wybór pomoże chronić koła zębate przed zużyciem, wydłuży czas sprawności i – w większości przypadków – radykalnie zmniejszy temperaturę pracy zestawu przekładni, zużycie smaru, zużycie energii i utylizację odpadów.

Doprowadzi to do czystszego i bezpieczniejszego środowiska pracy. Właściwy wybór dla otwartych przekładni to wytrzymały środek smarny o wysokiej lepkości z pakietem dodatków przeciwzużyciowych o wysokim ciśnieniu. Smar o wartości 70 funtów lub większej firmy Timken zmniejsza zużycie i wydłuża żywotność przekładni.

W przeszłości smary do otwartych przekładni były oparte na asfalcie, miały oceny Timkena od 20 do 25 funtów i wymagały nadmiernej objętości, aby zapewnić odpowiednią ochronę. Większość otwartych obecnie na rynku smarów do przekładni zębatych wykorzystuje różnorodne zagęszczacze, takie jak grafity, krzemionki i tradycyjne zagęszczacze mydlane. W przypadku tych nowszych typów smarów operatorzy nadal zgłaszają nadmierne zużycie, które prowadzi do trudności w gromadzeniu się smarów wokół osłon, które nie spuszczają się dobrze i powodują problemy z utrzymaniem czystości.

Inne obawy obejmują konieczność podgrzania w celu pompowania, zatykania dysz układu natryskowego, niezapryskiwania w niskich temperaturach, wciągania zanieczyszczeń, zasłaniania przekładni przed wzrokową inspekcją i niezmniejszania temperatury przekładni.

Smar LE Pyroshield to chłodne, przejrzyste, czyste, pompowalne rozwiązanie do łatwego smarowania otwartych przekładni przy znacznie niższych kosztach. Piece, huty wykończeniowe i inne zastosowania z otwartą przekładnią nie są już nieprzyjemnymi miejscami, w których nie chcesz być – dzięki Pyroshield i innym rozwiązaniom z otwartą przekładnią LE.