Krótkie opisy testów lepkości cz. II

ASTM D4684 - wyznaczanie granicy plastyczności i lepkości pozornej olejów silnikowych w niskich temperaturach 🚩Gdy płyn jest chłodzony, to szybkość i czas chłodzenia mogą wpływać na granicę plastyczności i  lepkość…

Zobacz post