Przekładnie

Główną przyczyną awarii w każdym zastosowaniu mechanicznym jest zanieczyszczenie.

Każdy zakład przemysłowy ma znaczne inwestycje zarówno w swoje wyposażenie, jak i w środek smarny, który jest kupowany w celu ochrony tego sprzętu, więc ochrona tych aktywów ma sens. Dobry program niezawodności smarowania, mający na celu zapobieganie zanieczyszczeniu, będzie chronił sprzęt i środek smarny, co z kolei wyeliminuje lub znacznie ograniczy nieplanowane przestoje, a także zwiększy zyski.

Niektóre z typowych problemów związanych z zastosowaniami w skrzyniach biegów to pienienie się oleju, przegrzanie i emulgowanie – wszystko to spowodowane lub pogorszone przez użycie niewłaściwego oleju do zastosowania oraz wnikanie zanieczyszczeń, które prowadzą do awarii smaru i zużycia mechanicznego. Wszystkie te problemy można rozwiązać, wdrażając następujące sześć najlepszych praktyk dotyczących niezawodności smarowania dla przekładni.

Najlepsze praktyki dotyczące przekładni

  • Zainstaluj odpowietrznik ze środkiem pochłaniającym wilgoć
  • Zainstaluj wziernik
  • Wybierz i stosuj odpowiedni olej przekładniowy o wysokiej wydajności do danego zastosowania
  • Wdrażaj analizę oleju
  • Filtruj według kodu czystości 17/16/13
  • Wdrożenie kodowania kolorami i tagowania