ASTM D4684 – wyznaczanie granicy plastyczności i lepkości pozornej olejów silnikowych w niskich temperaturach

🚩Gdy płyn jest chłodzony, to szybkość i czas chłodzenia mogą wpływać na granicę plastyczności i  lepkość oleju. 
🚩W tej metodzie badawczej, olej jest chłodzony powoli w temperaturze, w której występuje krystalizacja wosku. W kolejnym kroku następuje szybkie schłodzenie do końcowej temperatury badania. 
🚩Stwierdzono korelacje pomiędzy brakiem pompowalności w rzeczywistych zastosowaniach terenowych, a błędami w tym teście.
🚩Uważa się, że awarie w terenie są wynikiem wytworzenia struktury żelowej przez olej, co powoduje nadmierną granicę plastyczności lub lepkość oleju silnikowego (albo oba te czynniki).
🚩 W tym teście płyn testowy jest umieszczany w komorach Mini Viscometer Rotary Viscometer (MRV), utrzymywany w temperaturze 80°C (przez krótki czas), a następnie schładzany z  zaprogramowaną szybkością chłodzenia (przez okres przekraczający 45 godzin) do końcowej temperatury testowej między ‑ 15°C i -35°C. 
🚩Na wał wirnika przykładany jest niski moment obrotowy w celu pomiaru granicy plastyczności. Następnie stosuje się wyższy moment obrotowy w celu określenia pozornej lepkości próbki oleju. 
🚩Lepkość w niskiej temperaturze jest podawana w standardowych jednostkach milipaskal-sekunda (mPa-s), ale może być również podawana w jednostkach centypuazów (cP), które są liczbowo równe mPa-s.

ASTM D5293 – pozorna lepkość olejów silnikowych w zakresie od -5°C do -30°C przy użyciu symulatora rozruchu na zimno

📍Pozorna lepkość olejów w niskich temperaturach jest mierzona za pomocą symulatora rozruchu na  zimno (CCS). 
📍Jak sugeruje nazwa, wyniki tego testu zostały skorelowane z danymi pola rozruchowego silnika w niskich temperaturach. 
📍W tej metodzie testowej silnik elektryczny napędza wirnik, który jest ściśle dopasowany do stojana. Przestrzeń między wirnikiem a stojanem wypełniona jest olejem. 
📍Temperatura badania w zakresie od -5°C do -30°C jest mierzona w pobliżu wewnętrznej ścianki stojana i utrzymywana przez regulowany przepływ schłodzonego chłodziwa przez stojan. 
📍Prędkość wirnika jest kalibrowana, jako funkcja lepkości. Na tej podstawie określa się lepkość oleju testowego i zmierzoną prędkość wirnika.
📍 Naprężenia ścinające, szybkości ścinania i zakresy lepkości, mieszczą się odpowiednio w zakresie od  50 000 do 100 000 paskali, od 105 do 10-4 s-1 i od 500 do 10 000 mPa-s. 
📍Wynikową lepkość podaje się w jednostkach milipaskal-sekunda (mPa-s) lub centypuazów (cP).