Im większe tarcie, tym więcej energii potrzeba do poruszania powierzchni, co skutkuje wyższymi kosztami energii elektrycznej. 

W niektórych przypadkach, lepiej działający smar może obniżyć koszty energii elektrycznej w urządzeniach takich jak sprężarki powietrza, skrzynie biegów, silniki elektryczne, układy chłodnicze, pompy, układy hydrauliczne i młyny kulowe. 

Oszczędzanie energii natychmiast zmniejsza wpływ na środowisko i jest dość łatwe do oszacowania.

Zmniejszone tarcie ->>> prowadzi do zmniejszenia kosztów energii. Lepsze praktyki smarowania mogą przyczynić się do znacznych oszczędności energii.
Koszt energii elektrycznej w przeciętnym obiekcie przemysłowym (76% kosztów operacyjnych według Departamentu Energii USA), znacznie przewyższa koszt środków smarnych i innych ulepszeń niezawodności. Dzięki temu program niezawodności smarowania jest niezwykle opłacalnym rozwiązaniem.

Inżynierowie Smarowania pomogli naszym Klientom obniżyć koszty energii elektrycznej we wszystkich urządzeniach, w tym sprężarkach powietrza, skrzyniach biegów, silnikach elektrycznych, układach chłodniczych, pompach, układach hydraulicznych i młynach kulowych.

Tarcie może wynikać z kontaktu metalu z metalem, który występuje między dwiema przeciwległymi powierzchniami, poruszającymi się względem siebie. Nawet pomiędzy wysoce obrobionymi powierzchniami występuje chropowatość. Im większe tarcie, tym więcej energii jest potrzebne do przemieszczenia powierzchni, co skutkuje wyższymi kosztami energii elektrycznej. 

WAŻNE
Zastosowanie ulepszonych, wysokowydajnych smarów może zmniejszyć tarcie, co oznacza, że do napędzania aplikacji, potrzeba mniej energii elektrycznej.