Smar, który wybierzesz do swojej sprężarki, odgrywa kluczową rolę w ochronie wewnętrznych części metalowych, zapobieganiu korozji i zużyciu oraz uszczelnianiu.

Wymagania różnią się znacznie w zależności od typu sprężarki, środowiska, w którym jest używana oraz rodzaju sprężonego gazu.

Inżynierowie ds. smarowania mogą pomóc, zalecając najlepsze praktyki w zakresie niezawodności smarowania — w tym właściwy olej — dla większości typów sprężarek, niezależnie od tego, czy są to sprężarki odśrodkowe, sprężarki tłokowe, sprężarki śrubowe, łopatkowe czy suche. Mamy udokumentowane lata sukcesów, które pomagają naszym klientom zmaksymalizować czas pracy bez przestojów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Poszukując odpowiedniego oleju, konieczne jest użycie oleju wysokiej jakości, odpowiedniego do zastosowania i środowiska.

Właściwości wysokowydajnego oleju do stosowania w sprężarkach

  • Wysoki wskaźnik lepkości
  • Wysokiej jakości pakiet utleniania przekraczający 5000 godzin, zgodnie z ASTM D943
  • Odporny na rdzę i korozję
  • Niepieniący w użyciu
  • Właściwości deemulgacyjne (zdolność do zrzucania wody)
  • Filtrowalny bez zubożenia dodatku

Niezawodność rozwiązania

Po wybraniu odpowiedniego oleju – w tym dopasowaniu klasy ISO do specyfikacji OEM – następnym krokiem jest zainstalowanie innych elementów zapewniających niezawodność smarowania. Dodaj analizę oleju, aby rozpocząć przewidywanie trendów stanu oleju i aktywów oraz filtrację, aby utrzymać olej w czystości i suchości. Dzięki tym rozwiązaniom można bezpiecznie przedłużyć żywotność środka i oleju – oszczędzając czas i pieniądze.


Idź naprzód dzięki sprawdzonym rozwiązaniom, które wydłużają żywotność sprzętu.

Utlenianie

Silny pakiet przeciwutleniaczy jest niezbędny w oleju do sprężarek. Żywotność oleju zmniejsza się o połowę na każde 10°C wzrostu temperatury. Gdy olej utlenia się, wzrasta jego lepkość, tworzy się pokost, szlam i osady zaczynają zatykać filtry, wzrasta kwasowość, a także tworzy się rdza i korozja. Wszystko to ma negatywny wpływ na skuteczność i żywotność oleju i sprzętu

Wysokowydajne oleje LE są przeznaczone do zwalczania skutków wysokich temperatur, wody, zanieczyszczeń i dużych obciążeń. Te długotrwałe oleje – wymienione poniżej – nie pienią się i oferują doskonałą odporność na ciepło, utlenianie i wilgoć, przewyższają konwencjonalne oleje do sprężarek, a wiele z nich przekracza standardy wymagane przez producentów OEM.

Niepotrzebne zmiany oleju

Jeśli wymieniasz olej na podstawie odstępów czasu, możesz pozbyć się idealnie dobrego oleju i niepotrzebnie wydać pieniądze na nadmierne przestoje, konserwację i smarowanie.

Przejście od wymiany oleju zależnej od czasu do stanu zmaksymalizuje czas sprawności, zaoszczędzi pieniądze i sprawi, że Twoja praca będzie bardziej wydajna. Dobry program analizy oleju jest integralną częścią każdego udanego programu niezawodności środków smarnych. Dzięki konsekwentnemu i dokładnemu monitorowaniu stanu oleju możesz poprawić swoje wyniki finansowe dzięki mniejszej ilości środka smarnego do zakupu, mniejszej liczbie części do przechowywania w magazynie, mniejszej ilości zużytego smaru wymagającego utylizacji, mniejszej robocizny i krótszych przestojów. Program analizy oleju LE monitoruje próbki oleju pod kątem czynników mechanicznych, operacyjnych i środowiskowych, które mogą wpływać na sprzęt i żywotność oleju.

Zużycie energii

Departament Energii Stanów Zjednoczonych twierdzi, że w przypadku przeciętnego zakładu przemysłowego około 10% zużywanej energii elektrycznej jest przeznaczone na wytwarzanie sprężonego powietrza i może stanowić nawet 30% lub więcej zużywanej energii elektrycznej. Sprężone powietrze jest jednym z najdroższych źródeł energii w zakładzie, którego sprawność typowego systemu sprężonego powietrza wynosi od 10 do 15%.

Zmniejszając tarcie, zmniejszasz ilość zużywanej energii, a także ciepło sprzętu. Występuje kontakt nawet pomiędzy mocno obrobionymi powierzchniami metalowymi. Im większy kontakt, tym większe tarcie. W rezultacie do przesuwania powierzchni potrzeba więcej energii. Stosowanie wysokowydajnych smarów może zmniejszyć to tarcie, a tym samym zużywa mniej energii elektrycznej. Nierzadko zdarza się, że fabryki przyjmują program niezawodności smarowania, aby zaoszczędzić od 5% do 20% energii elektrycznej.


Inżynierowie ds. smarowania mogą pomóc w opracowaniu programu niezawodności smarowania dla sprężarek, aby wydłużyć ich żywotność, eliminując przestoje i zmniejszając koszty konserwacji.