Hydrauliczne

Odpowiedni olej hydrauliczny zapewnia płynniejszą jazdę sprzętu

Nie jest tajemnicą branżową: jednym z najlepszych sposobów na płynne działanie układów hydraulicznych jest użycie odpowiedniego płynu hydraulicznego. Lubrication Engineers oferuje pełną gamę wielofunkcyjnych olejów hydraulicznych, w tym kilka w 100% syntetycznych formulacji, z których wszystkie przewyższają konwencjonalne płyny hydrauliczne. Zapewniają doskonałą ochronę przed rdzą, zdolność separacji wody, wysoką wytrzymałość powłoki i doskonałą obsługę pod ekstremalnym ciśnieniem. Zapewniają płynne przejście mocy i chronią powierzchnie metalowe przed korozją.

Oleje hydrauliczne LE mogą sprostać każdemu wyzwaniu

Układy hydrauliczne, które obsługują szybkie, wysokociśnieniowe pompy hydrauliczne, są powszechne w dzisiejszym świecie. Oleje hydrauliczne LE są dostępne w szerokiej gamie klas ISO i SAE, aby sprostać tym i wielu innym krytycznym wyzwaniom związanym z maszynami. Niektóre zastosowania wymagają płynów hydraulicznych o właściwościach R & O, które są zgodne z rygorystycznymi normami oryginalnych producentów sprzętu. Inne zastosowania hydrauliczne – takie jak wózki widłowe, które zapewniają usługi elektryczne w miejskich sieciach elektrycznych – wymagają smarów o właściwościach niskotemperaturowych i wysokiej wytrzymałości dielektrycznej do izolacji ochronnej.Oleje hydrauliczne LE oferują szereg imponujących właściwości, aby spełnić te różne standardy.

Niektóre z tych olejów odznaczają się wysoką odpornością na stale podwyższone temperatury klasy turbin. Inne (takie jak te używane do przetwarzania i pakowania żywności) muszą spełniać wymagania NSF H1 dotyczące incydentalnego kontaktu z żywnością lub spełniać kryteria USDA H2 dotyczące obszarów kontaktu z żywnością w zakładach przetwórstwa i pakowania żywności. Jeszcze inne płyny hydrauliczne muszą zapewniać wysoką wydajność w przyjaznej dla środowiska formule – w zastosowaniach takich jak konstrukcje przeciwpowodziowe, instalacje przybrzeżne, śluzy na rzekach, sprzęt do pogłębiania i inne zastosowania wrażliwe na środowisko. Kompleksowa linia olejów hydraulicznych LE została zaprojektowana w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb w zakresie środków smarnych.