🔸Lepkość lub konsystencja smaru, to fizyczny pomiar wewnętrznego oporu smaru na przepływ.
🔸Może to naprawdę wpłynąć na działanie środka smarnego w sprzęcie.
🔸Organizacje takie jak ASTM, SAE, AGMA, ISO i inne, stworzyły normy lepkości i konsystencji smarów, które mają służyć jako wytyczne przy wyborze odpowiedniego smaru.
🔸Jeśli do aplikacji zostanie wybrana niewłaściwa lepkość środka smarnego, ryzyko awarii sprzętu jest   mocno zwiększone. Dlatego najważniejszą zasadą jest sprawdzanie instrukcji producenta oryginalnego sprzętu, aby uzyskać zalecenia dotyczące lepkości smaru.

WAŻNE!!!
✔️Jeśli producent OEM nie wskazuje żadnych zaleceń, należy rozważyć prędkość roboczą, temperaturę i obciążenia aplikacji, która ma być smarowana. 
✔️Wreszcie, po wybraniu produktu smarującego, należy dokładnie monitorować sprzęt, aby upewnić się, że podjęto właściwą decyzję. 
✔️Jeśli to możliwe, należy obserwować ruchome części, aby sprawdzić, czy występuje wystarczająca warstwa smaru (w celach ochronnych). 
✔️Jeśli nie, trzeba realnie posłuchać nietypowych odgłosów zgrzytania, klekotania lub pisków, jakie często wskazują na kontakt metalu z metalem. 
✔️Ostatnią techniką jest kontakt z producentami środków smarnych w celu uzyskania zaleceń. Często mogą zapewnić wsparcie techniczne przy prawidłowym doborze płynu lub smaru.

W dużym uproszczeniu, lepkość to miara fizycznej odporności smaru na przepływ. Jest to prawdopodobnie najważniejsza właściwość smaru.