... łączy przemysł / ...keeps business flowing

Korzyści wynikające ze stosowania smarów LE

Lubrication Engineers Inc. to amerykańska firma z ponad 50-letnim doświadczeniem w dostarczaniu smarów i olejów najwyższej jakości. Od samego początku, LE skupia się na opracowaniu i dostarczeniu środków smarnych o najwyższej wydajności, skutecznie minimalizując okresy przestoju i koszty konserwacji maszyn oraz urządzeń, powodując wielokrotny zwrot kosztów poniesionych na zakup jej produktów.

Dlaczego my?
Produkty i usługi LE są tworzone tak, aby zwiększać dochodowość twojego przedsiębiorstwa.
Żadna inna marka olejów smarowych jakiegokolwiek typu, bez względu na cenę, nie spełni lepiej wymagań niż produkty firmy Lubrication Engineers, po dowolnym okresie użytkowania.

 • Wydłużanie żywotności sprzętu - korzystanie z produktów MONOLEC®, ALMASOL® i QUINPLEX® pozwala zredukować nakłady inwestycyjne
 • Zwiększenie niezawodności - dłuższe okresy poprawnego funkcjonowania linii produkcyjnych to większa ilość wyprodukowanych towarów
 • Zmniejszenie ilości napraw - konieczne naprawy dotyczą mniejszej liczby części, mniejsze są też koszty robocizny
 • Mniejsze zapasy - dzięki użyciu produktów wielocelowych pieniądze pozostają w banku i nie trzeba ich inwestować w ogromne zapasy gromadzone w magazynach

Wspieramy przemysł

Specjalistyczne smary i oleje Lubrication Engineers znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.
 • Drukarnie
 • Elektrownie wiatrowe
 • Elektrownie
 • Fermy drobiu
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Producenci opakowań (butelki i puszki)
 • Producenci tworzyw sztucznych
 • Przemysł mleczarski
 • Przemysł włókienniczy
 • Przemysł farmaceutyczny
 • Piekarnie
 • Zakłady cukiernicze
 • i wiele innych...

Zwiększanie dochodowości przedsiębiorstw

Unikanie okresów niesprawności sprzętu i skracanie czasów przestoju ma bezpośredni wpływ na zwiększanie produktywności, aby było to jednak możliwe potrzebna jest zmiana podejścia z filozofii naprawczo-konserwacyjnej na konserwację profilaktyczną. Najlepsze, specjalnie rafinowane i w 100% parafinowane oleje bazowe stanowią podstawę najwyższej jakości substancji smarnych firmy Lubrications Engineers. Oleje te są wybierane bez względu na ich koszt, jednakże żaden inny olej ropopochodny nie jest w stanie rywalizować z nami pod względem wydajności.

Zalety parafinowanych olejów bazowych

 • Większa stabilność tlenowa. Dłuższe działanie w wyższych temperaturach, a co za tym idzie dłuższe okresy smarowania. Mniejsze osady ściekowe, smoło-asfaltowe i pozostałości koksowe. Mniejsze gęstnienie oleju na skutek produktów utleniania.
 • Lepsza smarowność i większa siła warstwowa. Mniejsze zużycie, tarcie i zużycie energii.
 • Wyższy naturalny wskaźnik lepkości> Umożliwia lepszą ochronę smarna w szerszym spektrum temperaturowy - słabiej rzednie w wysokich temperaturach i wolniej gęstnieje w niskich.
 • Lepsza kompatybilność z materiałem uszczelek i węży. Dłuższe okresy użytkowania uszczelek i węży. Mniejsze wycieku oleju. Większy opór hydrodynamiczny.
 • Lepsza niemieszalność z wodą i deemulgowalność.
Więcej o smarach i olejach Lubrication Engineers na stronie producenta:
Więcej o smarach i olejach Lubrication Engineers na stronie producenta:

WIĘCEJ →