... łączy przemysł / ...keeps business flowing

Maty glinokrzemianowe

Mata z włókien glinokrzemianowych jest wytrzymała, lekka i trwała do zastosowań w zakresie temperatur od 1260°C do 1600°C. Jest to materiał nieorganiczny, bez dodatku spoiw. Mata produkowana jest w grubościach 13 – 50 mm.

Cechy Maty glinokrzemianowej
Niska przewodność cieplna
Bardzo niska pojemność cieplna
Bardzo wysoka wytrzymałość na rozciąganie
Odporność na wstrząsy cieplne
Tłumienie hałasu
Nie zwiera środka wiążącego, nie powoduje dymienia ani zanieczyszczenia atmosfery
Nie zawiera azbestu
Brak wymaganego cyklu utwardzania i suszenia