... łączy przemysł / ...keeps business flowing

ALMASOL®

Almasol zapewnia ochronę przed zużyciem

Almasol to zastrzeżony dodatek przeciwzużyciowy Lubrication Engineers przejawiający powinowactwo chemiczne z metalami. Ten miękki, jasnobrązowy proszek został włączony do wielu przemysłowych smarów. Tak rewolucyjny w swoim rozwoju, że technologia suchego Almasolu była używana, w każdym załogowym locie kosmicznym w USA do czasu wycofania się z programu promu kosmicznego. W przeciwieństwie do dwusiarczku molibdenu i innych substancji stałych stosowanych w smarach, Almasol nie gromadzi się i nie wpływa negatywnie na działanie maszyny z małymi tolerancjami. Nie tworzy twardych osadów, które powodują problemy z utrzymaniem czystości. W przeciwieństwie do grafitu – powszechnie stosowanego smaru stałego – Almasol utrzymuje swoją smarowność nawet w warunkach próżni.  Jego warstwa posiada olbrzymią zdolność wytrzymywania obciążeń, jest niewrażliwa na uszkodzenia wywoływane działaniem kwasów i minimalizuje kontakt metalowych powierzchni, a co za tym idzie również wynikające z niego tarcie i zużycie. Po dodaniu do substancji smarnej daje jej dodatkowy wymiar ochrony smarowanych maszyn, którego nie posiada żaden inny produkt.
 

Jak działa Almasol

Smarowanie przeprowadza się przez dostarczenie smaru pomiędzy dwie przeciwległe powierzchnie metalowe. Przy lekkim do umiarkowanego obciążeniu i wystarczającej prędkości, smary o odpowiedniej lepkości zapewniają pożądaną wytrzymałość. Gdy obciążenie, prędkości i temperatury wzrastają lub zmniejszają się, sama powłoka olejowa może stać się niewystarczająca, aby zapobiec zacieraniu, karbowaniu, zużyciu, tarciu i wysokiej temperaturze, gdy występuje kontakt metal-metal. Tutaj Almasol przoduje w ochronie sprzętu.

Cząstki Almasolu tworzą pojedynczą warstwę ochronną nad powierzchnią roboczą metalu, ponieważ mają naturalne powinowactwo do metalu. Almasol nie gromadzi się na siebie, ponieważ jego cząstki odpychają się wzajemnie. Gdy urządzenie działa, cząsteczki Almasolu będą się ślizgać, aby zahamować kontakt powierzchni metalowych. Jeśli pojedyncza cząstka jest została zużyta, inna cząstka zajmuje to miejsce, stale chroniąc powierzchnię metalu.

 

Prawnie zastrzeżony

Technologia dodatków Almasol jest stosowana wyłącznie w środkach smarnych Lubrication Engineers. Pomaga ona  naszym klientom chronić sprzęt i wydłużyć przerwy między smarowaniami, zmniejsza ilości części zamiennych i skraca czasu przestojów.

Almasol działa lepiej, niż inne substancje smarne

Dodatki smarne Maksymalna temperatura działania Wytrzymałość warstwy smaru Kwasoodporność Wady
Almasol 1038°C (1900°F) 400,000 Obojętny Brak
Disiarczek milibdenu 343°C (650°F) 400,000 Pewna Utlenia się w powietrzu o temperaturze powyżej 650oF (343oC) tworząc ścierny trójtlenek molibdenu. Tendencja do nawarstwiania się i wpływania na małe tolerancje maszyn. Nie toleruje kwasu solnego i azotowego - najczęściej spotykanych w środowisku smarowania substancji, szczególnie w warunkach obecności wody, powietrza i wysokich temperatur.
Grafit 426°C (800°F) 80,000 Pewna Problemy z korozją elektrochemiczną. Tendencja do nawarstwiania się.
Politetrafluoroetylen (PTFE-Teflon) 260°C (500°F) 5,000 Obojętny Nikła wytrzymałość warstwy smaru. Tendencja do nawarstwiania się.